Bridge to the Future als onderscheiding

Al vanaf de oprichting van de Stichting War Requiem – Bridge to the Future speelt Sophie Lambrechtsen – ter Horst een belanrgijke rol. Als blijk van grote waardering kreeg zij daarom een mini-versie van de ‘Bridge too Far – Bridge to the Future’ uitgereikt.

Foto Henk Gerritsen

De door Petra Hartman naar het model van haar kunstwerk gemaakte broche, werd Sophie Lambrechtsen aan het einde van de vierde conferentie opgespeld door Paul Scholten. Hij was burgemeester van Arnhem tijdens de 50e herdenking van de Slag om Arnhem in 2006. Bij die gelegenheid werd de Bridge to the Future gedachte geïntroduceerd.

George Wiegel, directeur van Het Gelders Orkest, bedankte Sophie Lambrechtsen na de uitvoering van het War Requiem in Musis Sacrum met de woorden dat zij als geen ander de Bridge to the Future gedachte invulling heeft gegeven en heeft uitgedragen.

Sophie Lambrechtsen – ter Horst legt dit najaar haar functie als voorzitter van de Stichting War Requiem – Bridge to the Future neer. Maar zij zal ongetwijfeld op een of andere manier betrokken blijven bij de activiteiten van de stichting.

Bekijk hier de documentaire Vrede? Eerst geloven, dan zien over Sophie Lambrechtsen – ter Horst die Omroep Gelderland uitzond in september en december 2009.

IMPACT raakt bezoekers conferentie en War Requiem

Andy ten Broek

Hans Esmeijer, plv. commissaris van de Koningin en gedeputeerde voor cultuur, opende vrijdagaochtend 18 september in het Huis der Provincie de expositie IMPACT.

De aanwezigen maakten vervolgens een rondgang langs de zes geëxposeerde werken en kregen een toelichting van de ArtEZ-studenten die de werken hadden vervaardigd. ’s Middags konden de deelnemers aan de Conferentie Bridge to the Future de werken bezichtigen.

De dagen erna hebben de studenten de werken verplaatst naar Musis Sacrum en De Vereeniging om ze tentoon te stellen tijdens de uitvoering van het War Requiem, waardoor zij zich bij het ontwikkelen van de kunstwerken hebben laten inspireren.

Bekijk hier alles van het beeldproject IMPACT.

Een woest, protesterend, aan thema’s rijk werk

Zo typeerde een van de 1.800 bezoekers het War Requiem van Benjamin Britten, uitgevoerd door Het Gelders Orkest, onder leiding van Martin Sieghart, op 19 en 20 september jl.

De uitvoering in Nijmegen vormde de afsluiting van de herdenkingen in Nijmegen ter gelegenheid van de Waaloversteek en de herovering van de Waalbrug door de geallieerden op diezelfde datum 65 jaar geleden.

Burgemeester Thom de Graaf hield voorafgaand aan de uitvoering in Nijmegen een toespraak waarin hij memoreerde dat vrijheid voor ons vanzelfsprekend is, maar dat er over de hele wereld nog steeds tientallen oorlogen woeden en conflicten niet met woorden, maar met wapens worden uitgevochten. Het War Requiem is hiertegen een monumentale aanklacht.

Lees hier de toespraak van burgemeester Thom de Graaf.

Bekijk hier de foto’s van War Requiem 2009.

Niet achterover leunen

Foto Henk Gerritsen

Nu er een Internationaal Strafhof is moeten we niet achteroverleunen, aldus mr. Geert Corstens, president van de Hoge Raad der Nederlanden, aan het slot van de paneldiscussie naar aanleiding van de inleiding van Mr. Song.

Het panel besprak de spanningen in conflictgebieden, waarbij de belangen waar het Strafhof, militairen en hulpverleners voor opkomen niet altijd parallel lopen. “De situatie waarin militairen vandaag de dag moeten optreden is heel ingewikkeld geworden”, aldus generaal-majoor Van Loon.

Edard Nazarski van Amnesty: “Moet je tot vervolging overgaan als dat een hinderpaal is om tot vrede te komen?” “Na de aanklacht tegen Bashir zijn vijftien hulporganisaties het land uitgezet”, aldus Annick Van Lookeren Campagne. “De bevolking betaalt een hoge prijs.”

Gespreksleider Thea Hilhorst: “Ik deed onderzoek in Rwanda en zag het leed dat juist door de ‘kleine vissen’ aan mensen is aangedaan.”

Recht is de moeder van vrede

Foto Henk Gerritsen

“Tenzij recht op de eerste plaats komt, zal er geen ware vrede zijn.” Met deze opmerking besloot Mr. Sang-Hyun Song zijn reactie op de paneldiscussie aan het slot van de 4e Conferentie Bridge to the Future op 18 september jl. in het Huis der Provincie te Arnhem.

De conferentie had als thema Einde aan Straffeloosheid. De centrale vraag luidde dan ook: Hoe bereiken we een wereld waarin er gerechtigheid is voor ieder die dat verdient? Voelen we ons daar allen verantwoordelijk voor?

De inleiding van Mr. Sang-Hyun Song, president van het Internationaal Strafhof, had als titel The bridge to peace rests on pillars of justice. Hij verwees naar de uitspraak van Hugo de Groot: “Waar het recht faalt, begint de oorlog.” Mr. Song toonde zich trots op wat het Strafhof inmiddels heeft bereikt, maar ziet uit naar de dag waarop alle landen zich erbij zullen hebben aangesloten.

Dagboek Kate ter Horst opnieuw uitgegeven

Uitgever Kontrast

Na de Slag om Arnhem schreef Kate ter Horst haar ervaringen op in haar huis, dat als militair ziekenhuis was ingericht. Haar dagboek Een schuilplaats in de pastorie verscheen in 1946 met een voorwoord van generaal Sir Frank King GCB MBE. Hij was destijds kapitein van de Britse luchtlandingsdivisie en bracht als gewonde een aantal dagen in de oude pastorie door.

De echtgenoot van Kate ter Horst, mr. Jan ter Horst, schreef een beschouwing over het verloop van de strijd. In de heruitgave ter gelegenheid van de 65e herdenking van de Slag om Arnhem worden deze verhalen ingeleid door de dochter van Kate ter Horst en aangevuld met een nawoord van de in Oosterbeek geboren journalist Willem de Bruin en nog niet eerder gepubliceerd fotomateriaal.

Arnhemse Elegieën in ontroerende koorzetting

De door Hans Broekman gecomponeerde liederencyclus werd ter gelegenheid van de 65e herdenking van de Slag om Arnhem opnieuw integraal uitgevoerd, ditmaal door een achtstemmig koor en piano.

Het concert was op 10 september jl. in de Vredebergkerk te Oosterbeek. De indrukwekkende uitvoering door het koor Capella Isalana o.l.v. Klaas Stok en Claar ter Horst op de piano verdiende een groter gehoor dan nu aanwezig was.

Bekijk hier de foto’s van de Arnhemse Elegieën.

Commissaris van de Koningin opent IMPACT

Marike Pool

De expositie IMPACT – Beelden van ArtEZ-studenten bij het War Requiem, wordt op vrijdag 18 september om 9.15 uur officieel geopend door de commissaris van de Koningin Clemens Cornielje. De provincie is diezelfde dag zowel gastheer voor de Airborne International Youth
Conference als voor de Conferentie Bridge to the Future, die ook door de commissaris zal worden geopend.

De zes studenten beeldende kunst van ArtEZ lieten zich inspireren door de Slag om Arnhem en door het War Requiem van Benjamin Britten. Hun werken zullen de dagen daarna te zien zijn rondom de uitvoeringen van het War Requiem door Het Gelders Orkest in Musis Sacrum op 19 september en in De Vereeniging op 20 september.

IMPACT krijgt vorm

De studenten van ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten leggen de komende weken de laatste hand aan de kunstwerken die zij hebben ontwikkel. Zij lieten zich hiervoor inspireren door Brittens War Requiem en de daarin verwerkte gedichten van Wilfred Owen.

Op de foto is de constructie voor Blue Ripple van Andy ten Broek in aanbouw te zien. Dit werk komt op de dag van de Conferentie Bridge to the Future te staan bij het Huis der Provincie in Arnhem. De dagen daarna staat het bij de uitvoering van het War Requiem door Het Gelders Orkest voor Musis Sacrum in Arnhem en De Vereeniging in Nijmegen.

Om zo’n snelle wisseling van expositie mogelijk te maken was er bij het ontwerp extra aandacht voor de montage en mobiliteit.