Foto Henk Gerritsen

Nu er een Internationaal Strafhof is moeten we niet achteroverleunen, aldus mr. Geert Corstens, president van de Hoge Raad der Nederlanden, aan het slot van de paneldiscussie naar aanleiding van de inleiding van Mr. Song.

Het panel besprak de spanningen in conflictgebieden, waarbij de belangen waar het Strafhof, militairen en hulpverleners voor opkomen niet altijd parallel lopen. “De situatie waarin militairen vandaag de dag moeten optreden is heel ingewikkeld geworden”, aldus generaal-majoor Van Loon.

Edard Nazarski van Amnesty: “Moet je tot vervolging overgaan als dat een hinderpaal is om tot vrede te komen?” “Na de aanklacht tegen Bashir zijn vijftien hulporganisaties het land uitgezet”, aldus Annick Van Lookeren Campagne. “De bevolking betaalt een hoge prijs.”

Gespreksleider Thea Hilhorst: “Ik deed onderzoek in Rwanda en zag het leed dat juist door de ‘kleine vissen’ aan mensen is aangedaan.”