Herdenken ja, maar vergeet toekomst niet

Enkele dagen voor de 10e conferentie interviewde Peter van den Hout onze beschermvrouwe Sophie Lambrechtsen – ter Horst op Radio Gelderland. Over hoe en waarom zij als dochter van Kate ter Horst het initiatief nam tot de oprichting van de Stichting War Requiem – Bridge to the Future.

“We herdenken jaarlijks de bevrijding en dat is mooi. Maar wat doe je verder? We moeten de toekomst niet vergeten. De conferentie inspireert mensen en biedt hulp om lessen te leren.”

U kunt hier het interview terugluisteren.

Coventrygebed, voor vrede en verzoening

Over de hele wereld wordt in ruim 150 steden, die ooit geteisterd zijn door oorlogsgeweld, iedere vrijdag rond het middaguur gebeden voor vrede. Dit begon in Coventry, waar na de bombardementen in de Tweede Wereldoorlog in de ruïnes van de St.-Michael-kathedraal spijkers zijn gevonden die in een kruisvorm lagen. Uit dit cross of nails is een wereldwijde verzoeningsbeweging op gang gekomen.

In Nederland doen onder andere Wageningen, Nijmegen en Arnhem mee. Vrijdag van 12.30 tot 12.45 uur, in de Walburgisbasiliek, op één minuut lopen van de Eusebiuskerk.

“Je wilt ooit op een dag terug, maar nu?”

Vluchtelingen aan het woord

“Iedereen wil dat het weer goed zal gaan in Syrië. En dat mensen weer terug kunnen … Maar in deze tijd, na vijf jaar oorlog …?” Aldus Rajai Hussini, een van de drie vluchtelingen die voor de conferentie zijn geïnterviewd. Rajai komt uit Homs, ging eerst naar Libanon en is sinds maart in Nederland. Op de conferentie een samenvatting van de interviews op video, voorafgaand aan het gesprek met VN-gezant Sigrid Kaag.

Kunst over maatschappelijke vraagstukken

“Als kunsthistorica en tentoonstellingsmaker probeer ik altijd heden en verleden te verbinden.” Aldus Mirjam Westen, conservator bij Museum Arnhem en sinds kort ook bestuurslid van onze stichting.

“Ik interesseer mij in het bijzonder voor kunst die maatschappelijke vraagstukken aan de orde stelt. De vele oorlogen en het geweld slaan ons lam en maken ons apathisch. Culturele uitingen kunnen nieuwe perspectieven bieden.

De Bridge to the Future Conferenties belichten vanuit verschillende invalshoeken de hedendaagse spanningen tussen mensen en landen wereldwijd. De rol van de geschiedenis is daarbij altijd aanwezig. Het is voor mij een eer en uitdaging bestuurslid te mogen zijn.”

Militaire middelen zwaardmacht van politiek

Op de jaarlijkse conferentie leveren (inter)nationale militaire sprekers een vaste inbreng en gaat het mede over de rechtvaardiging van geweld. Met de toetreding van generaal-arts Johan de Graaf, commandant Defensie Gezondheids Organisatie, tot het bestuur van de Stichting War Requiem – Bridge to the Future is de band met Defensie verstevigd.

“De toepassing van geweld kan noodzakelijk zijn om onze democratie en vrije, open en multiculturele samenleving zeker te stellen. Vrede en veiligheid zijn niet vanzelfsprekend. Dit heeft offers gevergd en kan ook in de toekomst gepaste inzet van militaire middelen, als zwaardmacht van de politiek, rechtvaardigen. Dit sluit nadrukkelijk aan bij het gedachtegoed van Bridge to the Future.” Aldus Johan de Graaf.

Uw financiële bijdrage zeer welkom

Sinds februari 2015 is Henk Danser penningmeester van het bestuur van de Stichting War Requiem – Bridge to the Future. Hij is voormailig directievoorzitter van Rabobank Arnhem en Omstreken.

“Als deelnemer aan vorige conferenties heb ik de inhoudelijke bijdragen van de sprekers als zeer waardevol en geestelijk verrijkend ervaren. Daarom wil ik graag helpen dit initiatief voort te zetten.

Als penningmeester roep ik geïnteresseerden op om vooral deel te nemen aan de Conferentie Bridge to the Future én om een financiële bijdrage te leveren, want dat is echt nodig voor de continuïteit.”

Mr. Geert Corstens toegetreden tot bestuur

Begin 2015 zijn enkele nieuwe leden toegetreden tot het bestuur van de Stichting War Requiem – Bridge to the Future. Onder hen de in Arnhem woonachtige mr. Geert Corstens, voormalig president van de Hoge Raad der Nederlanden.

Hij volgt Sophie Lambrechtsen – ter Horst op die als beschermvrouwe aan de stichting verbonden blijft. De heer Corstens werkte mee aan de conferentie in 2009.

“We zijn heel blij met zijn toetreding; hij heeft een sterke affiniteit met de doelstelling van de stichting en waardevolle contacten met potentiële inleiders.” Aldus voorzitter Dick van der Meer.