Op de jaarlijkse conferentie leveren (inter)nationale militaire sprekers een vaste inbreng en gaat het mede over de rechtvaardiging van geweld. Met de toetreding van generaal-arts Johan de Graaf, commandant Defensie Gezondheids Organisatie, tot het bestuur van de Stichting War Requiem – Bridge to the Future is de band met Defensie verstevigd.

“De toepassing van geweld kan noodzakelijk zijn om onze democratie en vrije, open en multiculturele samenleving zeker te stellen. Vrede en veiligheid zijn niet vanzelfsprekend. Dit heeft offers gevergd en kan ook in de toekomst gepaste inzet van militaire middelen, als zwaardmacht van de politiek, rechtvaardigen. Dit sluit nadrukkelijk aan bij het gedachtegoed van Bridge to the Future.” Aldus Johan de Graaf.