“Als kunsthistorica en tentoonstellingsmaker probeer ik altijd heden en verleden te verbinden.” Aldus Mirjam Westen, conservator bij Museum Arnhem en sinds kort ook bestuurslid van onze stichting.

“Ik interesseer mij in het bijzonder voor kunst die maatschappelijke vraagstukken aan de orde stelt. De vele oorlogen en het geweld slaan ons lam en maken ons apathisch. Culturele uitingen kunnen nieuwe perspectieven bieden.

De Bridge to the Future Conferenties belichten vanuit verschillende invalshoeken de hedendaagse spanningen tussen mensen en landen wereldwijd. De rol van de geschiedenis is daarbij altijd aanwezig. Het is voor mij een eer en uitdaging bestuurslid te mogen zijn.”