Sinds februari 2015 is Henk Danser penningmeester van het bestuur van de Stichting War Requiem – Bridge to the Future. Hij is voormailig directievoorzitter van Rabobank Arnhem en Omstreken.

“Als deelnemer aan vorige conferenties heb ik de inhoudelijke bijdragen van de sprekers als zeer waardevol en geestelijk verrijkend ervaren. Daarom wil ik graag helpen dit initiatief voort te zetten.

Als penningmeester roep ik geïnteresseerden op om vooral deel te nemen aan de Conferentie Bridge to the Future én om een financiële bijdrage te leveren, want dat is echt nodig voor de continuïteit.”