Arnhem kan stad van Compassie zijn

Foto Henk Gerritsen

“Nederland, geboorteplek van democratie en recht, zal uit de worsteling die het nu doormaakt als land van compassie tevoorschijn komen. En Arnhem kan stad van Compassie zijn.” Aldus Awraham Soetendorp op 17 september jl.tijdens de 5e Conferentie Bridge to the Future.

Soetendorp was mede-auteur van Karin Armstrongs Charter of Compassion, die in november 2009 in 32 landen werd gepresenteerd. ”De Charter gaat er vooral om dat je mensen moet behandelen zoals je zelf ook behandeld wilt worden,” zei de rabbijn bij die gelegenheid.

Op de conferentie, aan de vooravond van Jom Kipoer, sprak rabbijn Soetendorp over verzoening. Volgens de traditie van Jom Kipoer kun je pas tot verzoening tegenover God komen wanneer je je eerst verzoend hebt met je naaste. Hij vertelde op de conferentie hoe hij geworsteld heeft met zijn verhouding tot het naoorlogse Duitsland en daarin een doorbraak bereikte.

“Ik hoop dat wij als Joodse gemeenschap de innerlijke kracht kunnen opbrengen om volgend jaar de ambassadeur van Duitsland uit te nodigen om op de Dam naast ons te gedenken.” Aldus Soetendorp in Arnhem.

Het belang van respect

Generaal-majoor Mart de Kruif is op Bridge to the Future 2010 een van de sprekers:

“Hoe voorkom je dat je veteranen maakt? Dat heeft alles te maken met respect, open staan voor iedereen die bescherming nodig heeft.” Aldus  generaal-majoor Mart de Kruif tijdens een gesprek ter voorbereiding op zijn bijdrage aan de conferentie.

De huidige plv. commandant Landstrijdkrachten en voormalig NAVO-commandant in Afghanistan ziet zijn manschappen altijd veranderd terugkomen van hun missies. “Als ze de vliegtuigtrap af komen, kunnen ze hun ervaringen hier met niemand delen. Onze werkelijkheid is zo anders. Maar zinloos geweld kunnen we waar dan ook niet accepteren. Respect zou overal een centrale plaats moeten innemen in de opvoeding.”

Jan Terlouw opent 1e lustrumeditie conferentie

Op voor hem bekend terrein zal de voormalig commissaris van de Koningin in Gelderland Jan Terlouw de vijfde Conferentie Bridge to the Future openen.

Terlouw was een van de inleiders op onze eerste conferentie in Hotel De Bilderberg in 2006. Hij stelde toen vast dat het verklaarbaar is dat er in mensen geweld schuilt:

“Wij komen voort uit de natuur en de natuur is gewelddadig en amoreel. Maar het verstand staat stil bij het feit dat mensen op zulke grote schaal conflicten uitvechten en elkaar anoniem vernietigen. De aard van de mens kunnen wij niet veranderen; wél kunnen we de mens meer inzicht geven in die aard. In het wezen van de mens schuilt ook rede, rationaliteit en compassie.”

Terlouw pleitte er bij die gelegenheid voor om op school aan jongeren de beginselen van het recht te doceren.

Bestuurssamenstelling

Sophie Lambrechtsen – ter Horst, vanaf de oprichting in 2001 voorzitter van het bestuur, heeft die functie neergelegd. Als bestuurslid blijft zij zich inzetten voor de Stichting War Requiem – Bridge to the Future.

Dick van der Meer vervult nu de functie van voorzitter. Wolter van Coeverden is toegetreden tot het bestuur; hij is Nikel Lambrechtsen opgevolgd als penningmeester. Bob Roelofs is in het bestuur gekomen in de plaats van Jacinta Molijn en Wiel Lenders heeft de functie van secretaris op zich genomen.

Eerste sprekers bekend

Op vrijdag 17 september 2010 geven verschillende sprekers tijdens de eerste lustrumeditie hun blik op het thema Verwerking. De eerste sprekers zijn inmiddels bekend. Hieronder een eerste kennismaking.

Jan Pronk
Kort geleden sprak Jan Pronk gedenkwaardige woorden bij de 15e herdenking van de val van Srebrenica. Hij was destijds minister van Ontwikkelingssamenwerking en noemt de val van Srebrenica een van de meest rampzalige gebeurtenissen in zijn politieke leven.

“We moeten erkennen dat dit is gebeurd en dat we ermee te maken hebben gehad. In Nederland wordt het vaak vergeten en verdrongen.  Er zijn weinig dagen dat ik er niet aan denk en ik vind dat schaamte ons past, wroeging en schaamte.”

Jan Pronk hoopt op de conferentie ook jongeren te treffen. Zelf kwam hij als vijfjarig kind uit de oorlog; in die periode lijkt de kiem te zijn gelegd voor zijn bevlogenheid.

Rabbijn Awraham Soetendorp
Twee jaar geleden ging rabbijn Awraham Soetendorp met pensioen maar de voorvechter van mensenrechten, bestrijder van antisemitisme en pleitbezorger van een interreligieuze dialoog is onverminderd actief.

Soetendorps strijd voor een betere relatie tussen joden, christenen en moslims is hem, zo zegt hij in een interview, in belangrijke mate ingegeven door de manier waarop hij de oorlog heeft overleefd. Soetendorp spreekt op de conferentie aan de vooravond van Jom Kipoer oftewel de Grote Verzoendag, heel toepasselijk in verband met ons thema Verwerking.

Aansluitend brengt René Berman, solo-cellist van Het Gelders Orkest, met pianobegeleiding de versie van Kol Nidrei voor cello van Max Bruch ten gehore. Het Kol Nidrei wordt in de Joodse traditie altijd op Grote Verzoendag gezongen.

Paul Sars
Prof. dr. Paul Sars is als hoogleraar Duitse taal en Ccltuur, in het bijzonder Duitslandstudies verbonden aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij promoveerde op het werk van de Duits-joodse dichter Paul Celan. Zijn ouders kwamen om in de Tweede Wereldoorlog, Celan zelf werd in een werkkamp te werk gesteld, maar overleefde de oorlog.

Sars, vertrouwd met het verwerkingsproces in Duitsland, volgt de relatie tussen Nederland en Duitsland op de voet.