Op vrijdag 17 september 2010 geven verschillende sprekers tijdens de eerste lustrumeditie hun blik op het thema Verwerking. De eerste sprekers zijn inmiddels bekend. Hieronder een eerste kennismaking.

Jan Pronk
Kort geleden sprak Jan Pronk gedenkwaardige woorden bij de 15e herdenking van de val van Srebrenica. Hij was destijds minister van Ontwikkelingssamenwerking en noemt de val van Srebrenica een van de meest rampzalige gebeurtenissen in zijn politieke leven.

“We moeten erkennen dat dit is gebeurd en dat we ermee te maken hebben gehad. In Nederland wordt het vaak vergeten en verdrongen.  Er zijn weinig dagen dat ik er niet aan denk en ik vind dat schaamte ons past, wroeging en schaamte.”

Jan Pronk hoopt op de conferentie ook jongeren te treffen. Zelf kwam hij als vijfjarig kind uit de oorlog; in die periode lijkt de kiem te zijn gelegd voor zijn bevlogenheid.

Rabbijn Awraham Soetendorp
Twee jaar geleden ging rabbijn Awraham Soetendorp met pensioen maar de voorvechter van mensenrechten, bestrijder van antisemitisme en pleitbezorger van een interreligieuze dialoog is onverminderd actief.

Soetendorps strijd voor een betere relatie tussen joden, christenen en moslims is hem, zo zegt hij in een interview, in belangrijke mate ingegeven door de manier waarop hij de oorlog heeft overleefd. Soetendorp spreekt op de conferentie aan de vooravond van Jom Kipoer oftewel de Grote Verzoendag, heel toepasselijk in verband met ons thema Verwerking.

Aansluitend brengt René Berman, solo-cellist van Het Gelders Orkest, met pianobegeleiding de versie van Kol Nidrei voor cello van Max Bruch ten gehore. Het Kol Nidrei wordt in de Joodse traditie altijd op Grote Verzoendag gezongen.

Paul Sars
Prof. dr. Paul Sars is als hoogleraar Duitse taal en Ccltuur, in het bijzonder Duitslandstudies verbonden aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij promoveerde op het werk van de Duits-joodse dichter Paul Celan. Zijn ouders kwamen om in de Tweede Wereldoorlog, Celan zelf werd in een werkkamp te werk gesteld, maar overleefde de oorlog.

Sars, vertrouwd met het verwerkingsproces in Duitsland, volgt de relatie tussen Nederland en Duitsland op de voet.