Foto Henk Gerritsen

“Nederland, geboorteplek van democratie en recht, zal uit de worsteling die het nu doormaakt als land van compassie tevoorschijn komen. En Arnhem kan stad van Compassie zijn.” Aldus Awraham Soetendorp op 17 september jl.tijdens de 5e Conferentie Bridge to the Future.

Soetendorp was mede-auteur van Karin Armstrongs Charter of Compassion, die in november 2009 in 32 landen werd gepresenteerd. ”De Charter gaat er vooral om dat je mensen moet behandelen zoals je zelf ook behandeld wilt worden,” zei de rabbijn bij die gelegenheid.

Op de conferentie, aan de vooravond van Jom Kipoer, sprak rabbijn Soetendorp over verzoening. Volgens de traditie van Jom Kipoer kun je pas tot verzoening tegenover God komen wanneer je je eerst verzoend hebt met je naaste. Hij vertelde op de conferentie hoe hij geworsteld heeft met zijn verhouding tot het naoorlogse Duitsland en daarin een doorbraak bereikte.

“Ik hoop dat wij als Joodse gemeenschap de innerlijke kracht kunnen opbrengen om volgend jaar de ambassadeur van Duitsland uit te nodigen om op de Dam naast ons te gedenken.” Aldus Soetendorp in Arnhem.