Sophie Lambrechtsen – ter Horst, vanaf de oprichting in 2001 voorzitter van het bestuur, heeft die functie neergelegd. Als bestuurslid blijft zij zich inzetten voor de Stichting War Requiem – Bridge to the Future.

Dick van der Meer vervult nu de functie van voorzitter. Wolter van Coeverden is toegetreden tot het bestuur; hij is Nikel Lambrechtsen opgevolgd als penningmeester. Bob Roelofs is in het bestuur gekomen in de plaats van Jacinta Molijn en Wiel Lenders heeft de functie van secretaris op zich genomen.