Hoe zien jongeren de rol van de VN?

“Een effectieve en slagvaardige VN moet het speelveld bepalen en bewaken waarop in 2050 negen miljard mensen een menswaardig bestaan kunnen leiden.” Dat is de overtuiging van de jongeren uit De Liemers die aan de basis stonden van Hope XXL.

Inmiddels reist Hope XXL door heel Nederland langs scholen, festivals en evenementen met workshops en gastlessen. Zij willen hun voorstellen in 2014 presenteren aan de Algemene Vergadering van de VN. Tijdens de Conferentie Bridge to the Future op 16 september a.s. kunt u kennis nemen van hun ideeën en daarop reageren.

Grunberg en rol literatuur bij verwerking

Het thema van Bridge to the Future 2010 was Verwerking. Productiehuis De Wintertuin greep dit thema aan om de rol van de literatuur bij traumaverwerking te belichten. Arnon Grunberg gaf op 11 mei jl. in Nijmegen een lezing en een masterclass.

“Literatuur kan niet alleen gebruikt worden om een trauma te verwerken, maar ook om het in stand te houden, vorm te geven, te mythologiseren en ermee te leren spelen.” Aldus Grunberg. Het verhaal dat Grunberg tijdens de lezing voordroeg stond daags erna in NRC.

Nathans kinderen

De culturele activiteit in het kader van Bridge to the Future wordt dit jaar verzorgd door Jeugdtheatergezelschap Kwatta uit Nijmegen. Kwatta brengt Nathans kinderen, een prachtige bewerking van het theaterstuk Nathan der Weise dat Gotthold Epraim Lessing ruim 230 jaar geleden schreef en dat nog steeds niet aan actualiteit heeft ingeboet.

Nathans kinderen wordt als theatrale lezing gespeeld. In deze versie ligt de actualiteit in iedere zin om de hoek. De problematiek rond het ware geloof en de strijd op leven en dood die in naam daarvan gevoerd wordt, woedt nog iedere dag op vele plekken in de wereld.

Lees meer over Nathan kinderen.

Kenners van internationale ontwikkelingen

“De zwakheid van internationale organisaties is een van de grootse plagen waar we mee te kampen hebben.” Aldus Joris Voorhoeve. “Ze worden kort gehouden door lidstaten. Of door zwakke of kwaadaardige besturen, een van de andere grote plagen die ik beschrijf in mijn boek Negen plagen tegelijk.”

“Hoe creëer je een global citizen? De Verenigde Naties zouden hiervan de voorhoede moeten zijn, die heb je nodig.” Petra Stienen verliet vier jaar geleden de diplomatieke dienst, maar voelt zich daarmee nog altijd verbonden. Een diplomaat is voor haar geen bruggenbouwer, maar een interpreter (vertolker). Stienen schreef al in 2008 het boek Dromen van een Arabische Lente. Ze volgt de recente ontwikkelingen in de Arabische wereld op de voet en geeft daarop in alle media deskundig commentaar.

Brigade-generaal b.d. Peer Everts voerde Dutchbat-bataljons aan in Libanon en in Bosnië. Hij spreekt op de conferentie vanuit zijn persoonlijke ervaring als militair. “De VN is het belangrijkste orgaan om militaire inzet te legitimeren. De manier waarop dat gaat, is niet altijd helder. Het besluit op basis waarvan in Libië wordt geopereerd, laat veel ruimte voor interpretatie.”

Deze drie kenners van internationale betrekkingen geven een inleiding op de 6e Conferentie Bridge to the Future met het thema UN, Bridge to the Future?