Het thema van Bridge to the Future 2010 was Verwerking. Productiehuis De Wintertuin greep dit thema aan om de rol van de literatuur bij traumaverwerking te belichten. Arnon Grunberg gaf op 11 mei jl. in Nijmegen een lezing en een masterclass.

“Literatuur kan niet alleen gebruikt worden om een trauma te verwerken, maar ook om het in stand te houden, vorm te geven, te mythologiseren en ermee te leren spelen.” Aldus Grunberg. Het verhaal dat Grunberg tijdens de lezing voordroeg stond daags erna in NRC.