Compassie als basis van samenleven

In 2009 lanceerde Karen Armstrong wereldwijd Charter of Compassion. Sindsdien krijgt dit in meerdere steden in Nederland navolging. Zo werd op 11 november jl. in Groningen het Handvest voor Diversiteit ondertekend.

Geïnspireerd door de oproep van rabbijn Awraham Soetendorp op de Conferentie Bridge to the Future 2010 onderzoekt de initiatiefgroep Arnhem City of Compassion het draagvlak om ook hierbij aan te sluiten.

In de Glazen Kluis

Petra Stienen en Joris Voorhoeve in Glazen Kluis in gesprek met jongeren van Hope XXL

Hope XXL greep de aanwezigheid van het Glazen Huis in Leiden deze week aan voor een parallelle actie in de Hortus Botanicus. In een marathongesprek gingen zestien studenten 24 uur lang in een Glazen Kluis in gesprek met tal van prominenten over de thema’s uit de ‘Liemers List’, zoals duurzaamheid, ontwikkelingssamenwerking en oorlog & vrede.

Onder de prominenten waren ook Petra Stienen (op foto) en Joris Voorhoeve, inleiders op de afgelopen conferentie waaraan ook de jongeren van Hope XXL deelnamen.

De mier en de eekhoorn over vrede

Welke richting moeten wij op voor vrede?

Foto Karlijn Philipsen

Dat vroegen de mier en de eekhoorn zich af op het ministerie van Vrede: “Zeg mier, als ik hier zo midden op de brug sta, zou het net zo goed links als rechts kunnen zijn”, zegt de eekhoorn. “Misschien moet je dan op de rand gaan staan”, roept de mier terug vanuit zijn torenkamer. “Maar ik heb hoogtevrees mier.” “Dan moet je dat overwinnen”, roept de mier, terwijl hij zijn voelsprieten in ernstigheid knakt over een nieuw idee voor vrede.

Aldus enkele zinnen uit het Toon Tellegen-achtige verhaal dat Louise Korthals speciaal schreef voor de Conferentie Bridge to the Future.

Kijk en luister hier naar het prachtige verhaaltje dat Louise Korthals op 16 september in Arnhem voordroeg.

 

Jan Terlouw minister van Vrede

Foto Henk Gerritsen

Aan het hoofd van het ministerie van Vrede staat Jan Terlouw. Hij sprak op de eerste Conferentie Bridge to the Future in 2006 en opende de lustrumeditie in 2010. In het Huis der Provincie te Arnhem zei hij toen:

“Het bouwen van de brug waarop we vanuit dit huis uitzien, ‘een brug te ver’, kostte heel wat tijd. Het bouwen van een brug van oorlog naar vrede is een verrichting die wellicht nooit af zal zijn, maar waaraan altijd gebouwd zal moeten worden.”

Lees hier de openingstoespraak van Jan Terlouw op Bridge to the Future 2010.

Kersverse staatssecretaris van Vrede morgen op conferentie

Petra Stienen is in de Vredesweek 2011 (17 t/m 25 september) staatssecretaris van Vrede. Het ministerie van Vrede is een campagne van IKV Pax Christi met als doel meer aandacht voor internationaal vredeswerk te genereren.

De organisatoren van de Conferentie Bridge to the Future zijn blij verrast met deze benoeming die vanmorgen bekend is gemaakt. Temeer omdat Petra Stienen morgen op de conferentie spreekt over het thema UN, Bridge to the Future?

Lees meer over de Vredesweek en het ministerie van Vrede.

Waarom lijn 8 niet meer rijdt

Foto Michael Jacobs

Dit waargebeurde en aangrijpende verhaal speelt in Amsterdam tijdens de bezettingstijd (1940 -1945). Centraal staan twee Amsterdamse vrouwen Hester en Pauline. Zij trekken zich het lot aan van de vervolgde joodse kinderen. Samen weten zij tachtig kinderen in veiligheid te brengen via hun eigen woonadres. De vertelvoorstelling gaat over hun ervaringen, moed en keuzes.

Deze bijzondere voorstelling van de Verhalenman, Karel Baracs wordt op initiatief van ons bestuurslid Sophie Lambrechtsen deze week voor Renkumse scholen gespeeld. Dit ter voorbereiding voor de kinderen die op 18 september a.s. op het Airborne Kerkhof bloemen leggen op de graven van gesneuvelde soldaten.

Zand erover of verzoening

Hierover spreekt generaal-majoor Mart de Kruijf, plv. commandant van onze strijdkrachten, op 25 september a.s. in de Vredebergkerk in Oosterbeek. Na 65 jaar roept het oorlogsgeweld van toen nog steeds veel emoties op.

Naast gevoelens van waardering en respect voor de geallieerden zijn er gevoelens van verdriet en bitterheid om het brute geweld van de vroegere tegenstander. Kunnen we het verleden vergeten en ‘gewoon’ doorgaan? Hoe komen we tot verzoening? Hoe verhouden waarheid en verzoening zich tot elkaar, zoals bisschop Tutu het stelde. Kunnen we zo tot innerlijke bevrijding komen?

Mart de Kruif sprak op de Conferentie Bridge to the Future 2010 over het thema Verwerking.

Caravan Hope XXL bij Huis der Provincie

De speciale Hope XXL caravan, waarmee de jongeren van Hope XXL langs festivals en scholen in heel Nederland reizen, staat tijdens de Conferentie Bridge to the Future 2011 op de binnenplaats van het Huis der Provincie in Arnhem.

De deelnemers aan de conferentie kunnen er op een leuke manier alles te weten komen over het project en ter plekke reageren op de lijst met aanbevelingen die de jongeren van Hope XXL uiteindelijk in New York aan de VN willen aanbieden.

Petra Stienen: “Moed prijzen kost niet veel”

Screenshot uitzending P&W

“Minister Rosenthal zou zich positiever kunnen uitspreken over de moed van mensen in Syrië om voor hun vrijheid op te komen. Dat kost niet zoveel.” Aldus Petra Stienen in juli in de Tros Nieuwsshow op Radio 1.

Petra Stienen spreekt als voormalig diplomaat op de Conferentie Bridge to the Future 2011 over betrokkenheid en professionele distantie in conflictgebieden en gebieden waar mensenrechten grof geschonden worden. Maar ook over de rol van Nederland in de internationale diplomatie, de spanning tussen het veld en het hoofdkwartier en over haar passie voor ‘glocalism’ (think global, act local).

Ministerie van Vrede, ambassade in Duiven

Wat als Nederland naast een minister van Defensie een minister van Vrede had? In de Vredesweek 2011 (17 t/m 25 september) wordt dat werkelijkheid. Op 15 september wordt in Den Haag bekend gemaakt wie de minister en staatssecretaris van Vrede worden.

Door het hele land heen zijn er Ambassades van Vrede. Hope XXL vervult een rol in de ambassade in Duiven en organiseert daar debatten voor jongeren.

Het ministerie van Vrede is een campagne van IKV Pax Christi met als doel meer aandacht voor internationaal vredeswerk te genereren.