Hierover spreekt generaal-majoor Mart de Kruijf, plv. commandant van onze strijdkrachten, op 25 september a.s. in de Vredebergkerk in Oosterbeek. Na 65 jaar roept het oorlogsgeweld van toen nog steeds veel emoties op.

Naast gevoelens van waardering en respect voor de geallieerden zijn er gevoelens van verdriet en bitterheid om het brute geweld van de vroegere tegenstander. Kunnen we het verleden vergeten en ‘gewoon’ doorgaan? Hoe komen we tot verzoening? Hoe verhouden waarheid en verzoening zich tot elkaar, zoals bisschop Tutu het stelde. Kunnen we zo tot innerlijke bevrijding komen?

Mart de Kruif sprak op de Conferentie Bridge to the Future 2010 over het thema Verwerking.