In 2009 lanceerde Karen Armstrong wereldwijd Charter of Compassion. Sindsdien krijgt dit in meerdere steden in Nederland navolging. Zo werd op 11 november jl. in Groningen het Handvest voor Diversiteit ondertekend.

Geïnspireerd door de oproep van rabbijn Awraham Soetendorp op de Conferentie Bridge to the Future 2010 onderzoekt de initiatiefgroep Arnhem City of Compassion het draagvlak om ook hierbij aan te sluiten.