Voorzitter Geert Corstens (oud-president van de Hoge Raad der Nederlanden) verzorgt de inleiding op het thema Verzoening. Hij verdiept zich al langer in het onderwerp. De aanleiding was een uitnodiging, vijf jaar geleden, om te komen spreken in de Remonstrantse Gemeente Vrijburg in Amsterdam. Corstens zei ja: “Als je je een hele loopbaan met strafrecht en dus met vergelding hebt bezig gehouden, vond ik het interessant eens vanuit een andere invalshoek naar misdragingen van mensen te kijken. Dat werd dus vergeving, verzoening. Naderhand ben ik het thema gaan verbinden met noties als vergeten, vergelden en verzoenen.

Algemene noties waarmee iedereen wel eens wordt geconfronteerd: ruzie in de familie, een buurman of buurvrouw die zijn auto altijd voor jouw huis parkeert, je collega die je een loer draait enzovoort. Maar ook op macroniveau spelen ze een rol: na een oorlog (Tweede Wereldoorlog, Bosnië-Servië, Noord-Ierland), na een vrijheidsstrijd (Zuid-Afrika), tussen aanhangers van uiteenlopende politieke richtingen (Democraten en Republikeinen in de VS, liberalen versus populisten) tussen mensen van verschillende etnische herkomst (Marokkanen, Turken, Nederlanders). Ter introductie zal ik deze noties naast elkaar zetten”.