Doelstelling
De Stichting War Requiem – Bridge to the Future stelt zich ten doel ten tijde van de Airborne Herdenkingen met inhoudelijke bijeenkomsten en kunstzinnige manifestaties bewustwording te stimuleren op het gebied van oorlog, vrede en vrijheid.

Met het jongerentraject Be Aware stimuleert de stichting het besef dat vrede en vrijheid niet vanzelfsprekend zijn. De inhoudelijke verdieping is te zien als een innovatieve bijdrage aan het toekomstgericht herdenken. 

 

Bestuur Stichting War Requiem – Bridge to the Future 

Per 31 december 2018 was de samenstelling van het bestuur als volgt:

 • Geert Corstens, voormalig president van de Hoge Raad der Nederlanden, voorzitter
 • Mirjam Westen, conservator Hedendaagse Kunst Museum Arnhem
 • Henk Danser, voormalig directievoorzitter Rabobank Arnhem en Omstreken,
  penningmeester
 • Bertjan Verbeek, hoogleraar Internationale Betrekkingen Radboud Universiteit
 • Heleen van Campen, docent Engels en bedrijfscommunicatie Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
 • luitenant-generaal bd Mart de Kruif, voormalig commandant Landstrijdkrachten
 • Deline Kruitbosch, kandidaat-notaris – associate partner Dirkzwager legal & tax
 • Otto Hulst, Head of Innovation bij KAS BANK’ en ‘Pensioenfondsbestuurder’, secretaris

In de vergadering van 23 augustus 2017 is het bestuur van samenstelling gewijzigd. Mevrouw Deline Kruitbosch werd als lid toegevoegd aan het bestuur.

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun inzet ten behoeve van de stichting. Het bestuur zal zich laten ondersteunen door vrijwilligers en een programma coördinator, die daarvoor een bescheiden vergoeding ontvangt.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan vind u hier.

Adviseur

 • Sophie Lambrechtsen – ter Horst, beschermvrouw
 • Dick van der Meer, erevoorzitter

Team Bridge to the Future

 • Lieselot Verstijnen, programma coördinator
 • Debbie den Besten, coördinator jongerenproject
 • Caroline Berkhof, social media
 • Otto Hulst, secretariële ondersteuning
 • Hilde van der Pluijm, event coördinator
 • Communicatieadvies: Eva Agterberg, Bridge to Liberation

Jaarverslagen

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2014

Doneren
Wilt u onze activiteiten steunen? Maak dan een financiële bijdrage over op NL07 RABO 0312 9873 07 t.n.v. Stichting War Requiem of doneer via het donatieformulier.

Stichting en ANBI-informatie
De Stichting War Requiem – Bridge to the Future is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 09120970 en het RSIN nummer is 810165028. De stichting heeft de ANBI-status en giften zijn onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar.  Wij informeren u graag nader. Neem daartoe s.v.p. via info@bttf.nl contact met ons op.

Contact
De Stichting War Requiem – Bridge to the Future is gevestigd op Rembrandtlaan 26, 6814JM Arnhem, telefoon 0652590922