Doelstelling
De Stichting War Requiem – Bridge to the Future stelt zich ten doel ten tijde van de Airborne Herdenkingen door middel van culturele en kunstzinnige initiatieven bewustwording te stimuleren op het gebied van oorlog, vrede en vrijheid.

Lees hier meer over Stichting War Requiem en het bestuur. 

Metafoor
De stichting is opgericht na de 50e herdenking van de Slag om Arnhem waarbij het verlangen groeide om het herdenken meer naar de toekomst te richten en de Bridge too Far is omgedoopt tot Bridge to the Future; van bewustwording op oorlog en vrede tot mentaliteitsverandering met het oog op een leefbare toekomst op onze planeet.

Middelen
Uit een substantiële schenking van particulieren bij de oprichting van de stichting is een fonds gevormd dat primair is bedoeld om Het Gelders Orkest in staat te stellen enkele malen het monumentale War Requiem van Benjamin Britten uit te voeren. De uitvoering hiervan is kostbaar vanwege de omvangrijke bezetting.

De stichting zoekt samenwerking met partners die vanuit hun eigen organisatie en activiteiten een bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van de doelstelling van de stichting. Voor zover nodig worden door of samen met die partners aanvullende projectsubsidies aangevraagd.

Donaties
U kunt de stichting steunen met vrijwillige bijdragen en donaties via het donatieformulier of op NL07 RABO 0312 9873 07 t.n.v. Stichting War Requiem. De stichting heeft de ANBI-status en giften zijn onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar. Wij informeren u graag nader. Neem daartoe s.v.p. via info@bttf.nl contact met ons op.

Lees hier meer over de ANBI-status.