•    20 september 2024 13:30 - 16.00 uur
  • Musis, Arnhem

Conferentie "Vrijheid is een werkwoord; De vier vrijheden van Roosevelt als leidraad." - 20 September 2024, 13.30 uur

Foto's en Video Conferentie 2023

Klik op het plaatje om verder te gaan.

Foto’s conferentie 2023

Video Conferentie 2023

  • Voor de conferentie van 2024 wil de Stichting de kansen en gevaren ten aanzien van grondrechten, de rechtsstaat, vrijheid en een democratisch Europa in de schijnwerpers zetten, onder de titel “Vrijheid is een werkwoord”, De vier vrijheden van Roosevelt als leidraad. Het thema is geïnspireerd op de Vier Vrijheden, vier mensenrechten, zoals uitgesproken in de State of the Union door de Amerikaanse president Franklin Roosevelt in 1941. Met deze speech wilde de president niet vanuit angst, maar vanuit een positieve houding naar de toekomst in vrijheid kijken. Hij zag deze vrijheden als basis voor een menswaardige wereld. Voor de conferentie van 2024 nemen wij deze vier vrijheden als leidraad om de huidige situatie in de maatschappij te duiden en – hopelijk – om richting te geven aan de toekomst. Europarlementariër Sophie in ’t Veld zal in haar keynote de Vier Vrijheden vanuit Europees perspectief belichten waarbij de rol van Europa, op het gebied van klimaat, migratie en veiligheid aan de orde komt. Hoe gaan de Europese staten samenwerken om die vrijheden te bewaken en door te geven aan volgende generaties? ‘Klimaatgeneraal’ Tom Middendorp zal ingaan op de impact van klimaatveranderingen die leiden tot conflicten, menselijk leed en inperking van vrijheid. Daarbij zal hij ook spreken over de impact van de oorlog in Oekraïne en de noodzaak te werken aan onze weerbaarheid door te investeren in een sterker Europa en in een nieuwe relatie met het mondiale Zuiden, dat als gevolg van deze oorlog te maken krijgt met veranderingen in energie- en voedselleveranties en prijzen. We zullen u de komende maanden verder informeren over het programma.

    We hopen u te mogen begroeten op 20 september.