Bridge to the Future betrekt ook graag jongeren bij de conferentie. Op 23 juni konden zij een masterclass volgen met de prikkelende titel “Trump als moreel kompas? Een moreel kompas voor Trump?”

Het doen en laten van Trump
Veel mensen en staten maken zich zorgen over de opstelling van president Donald Trump in de wereldpolitiek. Maar ook dat zijn beleid de uitvoering van het klimaatakkoord van Parijs.ernstig zal bemoeilijken. Aan de andere kant deed Trump waar velen al jaren om vroegen maar wat zijn voorganger Obama niet aandurfde: het bestraffen van het gebruik van chemische wapens in Syrië.

Masterclass door Bertjan Verbeek
Het moreel kompas van Trump vormt een dankbaar thema voor een masterclass door Bertjan Verbeek, hoogleraar internationale betrekkingen op de Radboud Universiteit. Ruim 20 leerlingen van het Stedelijk Gymnasium Arnhem en het Liemerscollege kregen op 23 juni eerst een hoorcollege en zochten daarna in groepjes antwoorden op de volgende vragen:

  • Is Trump een moreel kompas voor andere landen?
  • Presenteert Trump zich bij crises wereldwijd als moreel kompas?
  • Wat is de invloed van zijn persoonlijk moreel kompas op het buitenlands beleid van Amerika?

Startschot voor verdere verdieping
De masterclass vormde het startschot voor verdere verdieping in het thema moreel kompas:

  • Sommige leerlingen gaan hun Profiel Werkstuk maken over de thema’s moreel kompas, Amerika en Trump.
  • Begin september geeft Bertjan Verbeek op deze en andere scholen in de regio gastlessen. De focus ligt dan op het Syrië-conflict.
  • De meeste leerlingen bezoeken met hun school op 15 september de conferentie.

Het moreel kompas is duidelijk een thema dat leeft onder jongeren.

Lees meer over het onderwijs programma & jongeren