Justice for Sale

Focus Filmtheater Arnhem vertoonde in het kader van de Conferentie 2012 over Compassie de documentaire Justice for Sale. Dit gebeurde aansluitend aan de conferentie, op vrijdagavond 21 september. Na de filmvoorstelling vond een zaalgesprek plaats met de filmmakers Femke en Ilse van Velzen en Patrick Cammaert. Generaal-Majoor bd Patrick Cammaert stond in Congo aan het hoofd van de meest ambitieuze VN-vredesoperatie ooit. Doel van de missie was om vrije verkiezingen mogelijk te maken in het zwaar verscheurde land. Cammaert adviseerde de Verenigde Naties nadien ook over de aanpak van seksueel geweld tegen vrouwen en meisjes.

Justice for Sale is het derde en afsluitende deel uit de Congo-trilogie van regisseurs Ilse en Femke van Velzen. De afgelopen zes jaar verdiepten zij zich in de problematiek van seksueel geweld in Congo. In hun documentaires Fighting the Silence (2007) en Weapon of War (2009) belichten zij dit thema vanuit het perspectief van zowel de slachtoffers als de daders. Beide documentaires werden met behulp van de Mobile Cinema vertoond in Congo, waar ze een grote impact hadden op het publiek. Hierdoor werd de discussie rondom seksueel geweld aangewakkerd.

In Justice for Sale onderzoekt een doortastende Congolese advocate in deze subtiele en verrassende documentaire een verkrachtingszaak waar de ‘dader’ slachtoffer is geworden van falende rechtspraak. De film legt bloot hoe het huidige rechtssysteem van Congo zijn doel voorbij streeft, mede onder druk van lokale en internationale NGO’s. De film over de bizarre rechtsgang heeft er inmiddels toe geleid dat er een nieuw proces komt. Ilse en Femke van Velzen stellen onrecht met hun films sterk aan de kaak. Een schitterende missie.

Shades of Grey, portretten Duitse veteranen en Nederlandse verzetsstrijders

Voorafgaand aan de conferentie vond van 7 tot 21 september de fototentoonstelling Shades of Grey van fotograaf Anne Makaske plaats in het gebouw van Volkshuisvesting te Arnhem. De tentoonstelling bestaat uit een 36-delige portrettenreeks van zowel Nederlandse als Duitse oorlogsveteranen. Korte teksten, woorden, namen, rangen en data plaatsen iedere deelnemer in zijn of haar eigen context en vragen van de toeschouwer een inspanning om hen te willen begrijpen.

Over de Tweede Wereldoorlog zijn veel dingen gezegd en geschreven. Waar en niet waar, terecht en onterecht. Met Shades of Grey hoopt Makaske voorbij te gaan aan een oude, ietwat belegen norm en zij hoopt de kijker uit te kunnen dagen om zichzelf een genuanceerde mening te vormen over de rijke schakering aan thema’s die de veteranen aankaarten. Zij hebben hiermee het voortouw genomen in dit herijkingproces en dagen de kijker uit om de vorm los te laten en dieper op de inhoud in te gaan.

Jongeren van TienerTake maakten een filmpje over Compassie. Ze spraken met twee van de veteranen die Anne Makaske portretteerde voor Shades of Grey.