Stichting War Requiem – Bridge to the Future stimuleert bewustwording op het gebied van oorlog, vrede en vrijheid
door kunstzinnige initiatieven en gelegenheden voor gedachtewisseling en meningsvorming.

Dit jaar organiseert de Stichting rond het thema Duitsland Keerpunt,
het jongerenprogramma Be Aware en vertoont Focus Filmtheater in Arnhem een drietal documentaires.

Meer …