Stichting War Requiem – Bridge to the Future stimuleert bewustwording op het gebied van oorlog, vrede en vrijheid door kunstzinnige initiatieven en gelegenheden voor gedachtewisseling en meningsvorming.

In 2018 organiseerde de Stichting rond het thema Geweldloos Verzet de Conferentie Bridge to the Future, het jongerenprogramma Be Aware en vertoonde Focus Filmtheater in Arnhem een drietal documentaires. Meer informatie op de pagina van de conferentie 2018.