• 2023-09-15   15 september 2023 14:00 - 17.00 uur
  • Musis, Arnhem

Conferentie "Strijders voor democratie" - 15 September 2023, 14.00 uur

  • De democratie staat wereldwijd onder druk. Bijbehorende waarden als gelijkheid en vrijheid van meningsuiting zijn niet langer een vanzelfsprekendheid. Burgers verliezen hun vertrouwen in de overheid en in elkaar, en zoeken hun heil bij autoritair-ogende leiders. Zelfs in liberaal bolwerk Europa komen ondemocratische onderstromen steeds meer naar de oppervlakte, vaak als gevolg van onvrede met de huidige politiek. Waar komt deze wankeling van de democratische rechtstaat vandaan? Wat zijn de gevolgen van deze bedreigingen voor democratie wereldwijd? En kunnen we het tij nog keren?

    Tijdens de conferentie Strijders voor democratie’ reflecteren we op de toekomst van onze democratische vrijheden. Samen met o.a. minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Hanke Bruins Slot en publicist Dilara Bilgiç verkennen we waarom we moeten strijden voor de democratie en hoe we haar nieuw leven kunnen inblazen. Daarbij zoomen we specifiek in op de situatie in Nederland en gaan we met een jongere generatie in gesprek over hun idealen en verwachtingen.

    Schuif aan en praat mee tijdens deze ‘strijdlustige’ middag waarin verschillende perspectieven en mogelijke oplossingen de revue passeren.

    We hopen u te mogen begroeten op 15 september.