Andrej Zaslove is politicoloog en als universitair hoofddocent Politicologie verbonden aan de Radboud Universiteit. Hij doet onderzoek naar populisme en politieke partijen. Zo meet hij o.a. hoe populistisch kiezers zijn en onderzoekt hij de verbanden tussen populisme en democratie, buitenlands beleid en gender. Recentelijk reflecteerde hij nog op de val van het kabinet Rutte IV voor de podcast van Radboud Reflects. In zijn introductielezing tijdens de conferentie zal hij ingaan op de teloorgang van politieke partijen in de hedendaagse democratie. Ook verkent hij de spanning tussen technocratische en populistische oplossingen die democratie nieuw leven zouden moeten inblazen.