WIJ – ZIJ- IK (Heden-Verleden-Toekomst)                                                                                  Eerst moet je zelf in de spiegel van het verleden durven kijken

“Eerst moet je zelf in de spiegel van het verleden durven kijken om de zwarte bladzijde(n) uit je geschiedenis te kunnen verwerken. Eerst is het nodig vrede met je eigen daderschap te krijgen, dan pas kan het proces van verzoening en excuses op gang komen. Dit proces moet vanuit het individu komen en heeft tijd nodig. Jezelf slechts als slachtoffer positioneren leidt tot een ongenuanceerd beeld.

Theo Vleugels, generaal-majoor b.d., en  algemeen directeur van de Oorlogsgravenstichting zal over dit onderwerp spreken tijdens de Conferentie Bridge to the Future 2020. Vleugels was hiervoor commandant van de Nederlandse Defensie Academie en heeft tijdens zijn lange loopbaan bij de landmacht missies uitgevoerd in Afghanistan, Bosnië en Libanon. De komende jaren gaat de heer Vleugels zich met name richten op de verdere invulling van de missie van de Oorlogsgravenstichting om aan de hand van de verhalen van oorlogsslachtoffers bij te dragen aan het besef dat vrede, vrijheid en veiligheid niet vanzelfsprekend zijn. Dit gebeurt vanuit een nieuwe toekomstvisie: Om toekomstige generaties mee te nemen in herdenken is het goed als jongeren verhalen vanuit verschillende perspectief kunnen horen en beleven.