Voor beslechten conflicten vrouwen cruciaal

Het belang van VN-resolutie 1325 uit oktober 2000 is groot. Vrouwen moeten niet alleen worden beschermd tegen verkrachtingen en ander oorlogsgeweld, maar ook in gelijke mate kunnen deelnemen aan het vredesproces, aldus deze resolutie.

Bij het beëindigen van de burgeroorlog in Liberia in 2003 speelden vrouwen een bijzondere rol. Met onder meer een heuse seksstaking beïnvloedden ze de vredesonderhandelingen. Aldus Rob Vreeken in een artikel over de VN-resolutie in de Volkskrant, waaraan ook de kop boven dit bericht is ontleend.

Vreeken citeerde in diezelfde krant ook documentairemaakster Abigail Disney; zij volgde drie Afghaanse vrouwen die deelnamen aan het door president Karzai belegde vredesberaad: “Mannen schieten zich naar de onderhandelingstafel, maar je hebt vrouwen nodig om te voorkomen dat ze schietend de zaal verlaten.”

Foto van vrouwen-shura in Afghanistan uit de presentatie van kapitein Yvette Foliant, Bridge to the Future 2013.

Met dertigers ook jongeren aanspreken

“We hopen dit jaar naast volwassenen ook meer jongeren en in het bijzonder jonge vrouwen naar de conferentie te trekken.” Aldus Geert Corstens, sinds februari 2016 voorzitter van de Stichting War Requiem – Bridge to the Future. “Vorig jaar was het thema Terugkeer; een beter thema hadden we in de tijd van de wassende vluchtelingenstromen niet kunnen kiezen. Nu hebben we voor Vrouwen en Oorlogsgeweld gekozen.

We laten de verschillende rollen van vrouwen in conflictsituaties belichten: verzetsstrijders, strijders, slachtoffers en ook oplossers. We hebben opnieuw enkele vooraanstaande sprekers kunnen aantrekken, zoals minister Bert Koenders, prof. Mirjam van Reisen, bekend van haar bemoeienissen met het conflict in Eritrea, en prof. Marjan Schwegman, tot voor kort directeur van het NIOD. Maar we laten ook enkele dertigers met ervaringen in hedendaagse oorlogssituaties interviewen, zoals Brenda Stoter en Alexa ter Horst.”