“We hopen dit jaar naast volwassenen ook meer jongeren en in het bijzonder jonge vrouwen naar de conferentie te trekken.” Aldus Geert Corstens, sinds februari 2016 voorzitter van de Stichting War Requiem – Bridge to the Future. “Vorig jaar was het thema Terugkeer;¬†een beter thema hadden we in de tijd van de wassende vluchtelingenstromen niet kunnen kiezen. Nu hebben we voor Vrouwen en Oorlogsgeweld gekozen.

We laten de verschillende rollen van vrouwen in conflictsituaties belichten: verzetsstrijders, strijders, slachtoffers en ook oplossers. We hebben opnieuw enkele vooraanstaande sprekers kunnen aantrekken, zoals minister Bert Koenders, prof. Mirjam van Reisen, bekend van haar bemoeienissen met het conflict in Eritrea, en prof. Marjan Schwegman, tot voor kort directeur van het NIOD. Maar we laten ook enkele dertigers met ervaringen in hedendaagse oorlogssituaties interviewen, zoals Brenda Stoter en Alexa ter Horst.”