Foto Mona van den Berg

“We hebben vanmiddag een beter en meer waarheidsgetrouw beeld gekregen van de rol van vrouwen in conflictsituaties.” Aldus voorzitter Geert Corstens in zijn afsluiting. “Aan de ene kant is ons de realiteit van het geweld tegen vrouwen heel goed duidelijk gemaakt. Maar ook hoe vrouwen bijdragen aan de wederopbouw van samenlevingen, de fundamenten leggen voor nieuwe gemeenschappen.

Uit de verhalen van Hebe Kohlbrugge en Esmeralda Kleinreesink kwam hetzelfde naar voren: doe je plicht, doe wat je hart en je geweten je ingeeft, streef de waarheid na, vermijd de leugen en laat je niet leiden door vooroordelen over vrouwen, dat is niet de waarheid. Maar anderzijds, minister Koenders refereerde daar ook aan, gebruik wel de eigenschappen die je als vrouw hebt.”

Bekijk hier de video van de afsluiting van Geert Corstens.