Door de generaties heen, in wat voor situatie dan ook, staan steeds weer mensen op voor vrede. Het thema van de Vredesweek is dit jaar dan ook Generaties voor vrede. Oud en jong kunnen veel aan elkaar hebben op weg naar een vreedzame wereld.

Vrede kun je leren
Oudere generaties delen hun verhalen met jongeren, zodat die van hun ervaring kunnen leren. Jongere generaties halen inspiratie uit bijzondere rolmodellen – binnen hun familie of in de wereldgeschiedenis. In Amerika bijvoorbeeld staan dit jaar jongeren mas

saal op tegen wapengeweld. En het waren jongeren die een nieuwe zwengel gaven aan de strijd om kernwapens de wereld uit te krijgen. Een wens die hun ouders vaak al hadden. Wat hieruit blijkt? Vrede kun je leren, van elkaar. Het is ook een keuze: niet terugslaan, maar samen verdergaan.

Impact van oorlog
Door de komst van vluchtelingen zien we opnieuw dat vrede niet vanzelfsprekend is. Oorlogsherinneringen en -trauma’s worden vaak van ouder op kind doorgegeven. Luister naar die verhalen, deel ze, tijdens de Vredesweek, en daarna. Ook de verhalen van mensen die nog steeds midden in conflict of oorlog leven. Mensen die zich, ondanks het geweld om hen heen, blijven inzetten voor vrede. Met vallen en opstaan. Verhalen verbinden het verleden met het heden en ook mensen onderling.

Bridge to the Future – Pax Ambassade van de Vrede

Stichting Bridge tot the Future is een van de meer dan 75 Ambassades van Vrede en draagt het werk van Pax dan ook een warm hart toe.

Omdat Pax staat voor Vrede.

Op 30 september wordt de Pax Vredesweek afgesloten met een Oecumenische Vredesdienst in de Ontmoetingskerk te Doorwerth. Zondag 30 september, 10:00 uur. De dienst wordt georganiseerd vanuit de Raad van Kerken van Oosterbeek, Wolfheze en Doorwerth/Heveadorp.