Brandon Hamber is professor aan Ulster University. Hij bekleedt daar een leerstoel over vrede: de ‘John Hume and Thomas P. O’Neill Chair in Peace’ aan de School of Applied Social and Policy Science. Als psycholoog was Hamber betrokken bij de Waarheids- en verzoeningscommissie in Zuid-Afrika. Hij begeleidde mensen en groepen die trauma’s hadden opgelopen door politiek geweld in de Victim Support Group: ‘Speak Out’.

Tegenwoordig onderzoekt hij hoe je in de sociale omgeving van mensen vredesprocessen positief kunt beïnvloeden. Zo werkt hij bijvoorbeeld met jongeren in Dublin die ‘goed willen doen’ en zich niet willen laten beïnvloeden door een kleine groep die volhardt in geweldpleging. Daarnaast is er een groep die zich daardoor juist terugtrekt uit de samenleving. “Vooral die jongeren moeten we bereiken”, vindt hij. Hij gaat liever uit van de positieve krachten in jongeren. Dat is ook het uitgangspunt van de drie resoluties ‘Youth, peace and security’ (sinds 2015) van de VN-Veiligheidsraad. Daarin erkent de raad dat “jongeren een belangrijke en positieve rol spelen bij het handhaven en bevorderen van internationale vrede en veiligheid.” De resoluties roepen de lidstaten dan ook op “jongeren een grotere stem te geven in de besluitvorming op lokaal, nationaal, regionaal en internationaal niveau”. Jongeren moeten daarnaast op een zinvolle manier deel kunnen nemen aan vredesprocessen. Hamber draagt hieraan bij in Noord-Ierland, waar Brexit de oude, etnisch-nationalistische conflictstof van de ‘Troubles’ (jaren zestig tot 10 april 1998) aanwakkert.

  • Stelling: ‘Het herstellen van verbroken relaties moet intergenerationeel aangepakt worden.

Het gesprek tussen Mpho Tutu en professor Hamber zal in het Engels plaatsvinden.

 

Bridge to the Future vindt het belangrijk dat jongeren worden betrokken bij de thema’s. Dit keer hebben studenten van de HAN University of Applied Sciences vragen gesteld aan een aantal van de gastsprekers over het thema Verzoening.

Talia Heinen, student International Social Work aan de HAN University of Applied Sciences in gesprek met professor Hamber, Professor of Peace, Ulster University