Tijdens de Slag om Arnhem verzochten gewonde Engelse soldaten, die door Kate ter Horst in haar huis in Oosterbeek werden opgevangen en verzorgd, om voorlezing van de zeer toepasselijke Psalm 91. Dit verhaal werd voor de dichter Jan Engelman uitgangspunt voor de “Arnhemsche Psalm”, waarin hij de tragische gebeurtenissen rond de Slag om Arnhem in september 1944 beschrijft.

De componist Herman Strategier, die destijds in Arnhem woonde en de Slag en de evacuatie meemaakte, zette de indringende tekst van Engelman in opdracht van de Gemeente Arnhem op muziek, ter gelegenheid van 10 jaar Bevrijding. Volgens Strategier zou de Arnhemsche Psalm kunnen dienen als een epos over de ondergang van elke stad, waar ook ter wereld. Daarmee krijgt de Arnhemsche Psalm een universeel karakter dat dienst kan doen bij elke vorm van herdenking van oorlog en bevrijding.

Voorlezen Psalm 91 aan de gewonde Britse militairen tijdens de Slag om Arnhem; Kate ter Horst bij opname film Theirs is the Glory, uit 1946. (foto collectie Airborne Museum)
Voorlezen Psalm 91 aan de gewonde Britse militairen tijdens de Slag om Arnhem; Kate ter Horst bij opname film Theirs is the Glory, uit 1946. (foto collectie Airborne Museum)

De Stichting War Requiem – Bridge to the Future heeft zich ingespannen om de Arnhemsche Psalm in september 2020 opnieuw uit te laten voeren. Dat werd mogelijk dankzij een subsidie in het kader van het programma Gelderland Herdenkt.

Vanwege de Corona-maatregelen is dit nu een jaar uitgesteld. Hopelijk kunnen het orkest Phion, het koor, de dirigent en solisten dan wel samen op het podium van de Parkzaal in Musis plaatsnemen en de Arnhemsche Psalm als Herdenkingsconcert uitvoeren.