Jacobine Geel (1963) is geboren in Amsterdam en groeide als domineesdochter op in Indonesië. Na haar studie theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam won ze de eerste preekwedstrijd van Trouw en dat betekende haar landelijke doorbraak.

Velen kennen Jacobine Geel van haar tv-programma’s. Bij de NCRV presenteert zij het praatprogramma Jacobine op zondag. Op 23 april 2017 was het thema ‘Moeten we blijven herdenken?’ Wat zeggen de oorlogsverhalen nog? En hoe belangrijk is het om te blijven herdenken en de verhalen door te geven? Prikkelende vragen die je aan het denken zetten.

Jacobine Geel is sinds 2013 voorzitter van GGZ Nederland, de brancheorganisatie van de geestelijke gezondheids- en verslavingszorg. Sinds 2014 is zij voorzitter van Oikocredit Nederland, een organisatie die microkredieten verstrekt in ontwikkelingslanden.

Hermijn Wijffels roemde in een interview de gave van Jacobine Geel om te luisteren, scherpe vragen te stellen en mensen met elkaar te verbinden. Het belooft wat dat zij tijdens de conferentie gespreksleider is.