Herman van Rompuy (1947) begon zijn loopbaan als econoom bij de Nationale Bank van België. Maar al snel koos hij voor de politiek en vanaf midden jaren 80 behoorde hij tot de top van de christendemocratische partij. Eind 2008 werd hij premier van België. Nog geen jaar later werd hij na enig aandringen de eerste permanente voorzitter van de Europese Raad.

Na zijn eerste termijn werd Herman van Rompuy met algemene stemmen voor een tweede termijn benoemd. Daarna was hij niet meer herkiesbaar. Hij is nu voorzitter van de denktank European Policy Centre en gastprofessor aan verschillende universiteiten.

Een van zijn uitspraken luidt: “Ook al zijn wij de eerste en enige generatie die geen oorlog aan den lijve ondervonden heeft, toch zijn wij angstiger dan alle voorgaande. Het gebrek aan geluk bedreigt ons. Genoeg is alleen genoeg als het minstens evenveel is als die van hiernaast. Men moet leven in harmonie met zichzelf en in solidariteit met de anderen, men moet opnieuw het vermogen vinden om gewoon tevreden te zijn.”

Herman van Rompuy belicht na de de pauze het thema Moreel Kompas.