De discussie over waarheid en leugen, over feiten en meningen is actueler dan ooit. Soms dichtbij, soms ver weg. Voor de stichting aanleiding om voor het thema Moreel Kompas te kiezen.

Een kompas als gids
“Moreel Kompas is een innerlijk gevoel dat een onderscheid maakt wat goed is van wat er mis is, functioneert als een gids (zoals de naald van een kompas) voor het moreel juiste gedrag.” (I.W. Wiley, 1865) Maar wat is het juiste dan? En voor wie? In welke context? Het is een begrip dat mensen meteen aan het denken zet. Opvattingen verschuiven in de tijd, verschillen tussen culturen. Tussen goed en fout zit een grijs, of juist een veelkleurig gebied.

Op zoek naar verbinding
Bridge to the Future verbindt op de jaarlijkse conferentie lessen uit het verleden met actuele vraagstukken en perspectieven voor de toekomst. Welke kant kozen mensen tijdens de Tweede Wereldoorlog? En hoe wordt daar nu over geoordeeld? Geeft ons moreel kompas richting voor de gespannen situaties in de complexe wereld van nu waarin tegenstellingen verharden en polarisatie de kop op steekt?

Welke rol heeft het morele kompas bij het bereiken of handhaven van vrede en veiligheid in de wereld? Wanneer en in hoeverre is het gebruik van geweld daarbij gerechtvaardigd?

Het moreel kompas van jongeren
Ook de jongeren verdiepen zich rondom de conferentie in het thema. Hoe ontwikkelen of kiezen zij een moreel kompas? Ze groeien op in een tijd waarin ze dagelijks ontelbare nieuwsbronnen kunnen volgen, live Trump horen en tegelijkertijd de bommen op Aleppo zien vallen. Wat zegt hun innerlijke stem? Hoe bepalen zij wat goed en kwaad is, waarheid of leugen?

Overbruggen van tegenstellingen
Moreel Kompas tenslotte gaat vooral ook over personen die het goede voorbeeld geven, die ons inspireren. In de huidige tijd van snelle veranderingen en toenemende onzekerheid is er behoefte aan leiders met een ‘natuurlijk’ moreel kompas. Leiders met een duidelijk richtingsgevoel voor wat er beter kan en beter moet. Kortom, leiders die de tegenstellingen weten te overbruggen en die ons, mensen weten te verbinden.