Het thema Vrouwen en Oorlogsgeweld werd ingeleid door prof. dr. Mirjam van Reisen, hoogleraar International social responsibility aan de Universiteit van Tilburg, een bijzondere leerstoel aan de faculteit Geesteswetenschappen, opgericht door de Marga Klompé Stichting. Zij is daarnaast ook Hoogleraar Computing for society aan het Leiden Centre for Data Science, Universiteit van Leiden.

Ze is oprichter en directeur van Europe External Policy Advisors en secretaris-generaal van Europe External programme with Africa. Van Reisen doet al 25 jaar onderzoek naar mensenhandel onder vluchtelingen. Ze schreef over de grove mensenrechtenschendingen in Eritrea. Mirjam van Reisen is lid van de Internationale Commissie van Eritrese vluchtelingen en het Coördinatiecomité van Social Watch.

Mirjam van Reisen over vrouwen en oorlogsgeweld.