Hebe Kohlbrugge (1914) was actief als verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog en is leek-theoloog. Als religieus en maatschappelijk geëngageerd persoon ging Kohlbrugge in 1936 naar Duitsland om zich daar een oordeel te vormen over het opkomend nationaalsocialisme. In Berlijn raakte ze betrokken bij de Bekennende Kirche. Omdat dit de Duitsers niet welgevallig was, werd ze gearresteerd en ontsnapte ternauwernood aan opsluiting in Ravensbrück.

In 1939 ging ze in Bazel theologie studeren bij Karl Barth. Toen de oorlog uitbrak kon ze haar studie niet afmaken en keerde terug naar Nederland. Ze raakte betrokken bij het verzet en wist microfilms met door het verzet verzamelde informatie van Nederland naar Zwitserland te krijgen. Uiteindelijk werd ze in 1944 gearresteerd en getransporteerd naar het concentratiekamp Ravensbrück waar ze onder erbarmelijke omstandigheden wist te overleven.

In 1947 werd haar gevraagd om bij te dragen aan het verminderen van de haatgevoelens tussen Nederland en Duitsland. Al snel richtte ze zich vooral op de kerken in Oost-Europa, eerst in Oost-Duitsland en later ook in andere landen in Oost-Europa.