De Conferentie Bridge to the Future 2016 ging over Vrouwen en Oorlogsgeweld. Zijn vrouwen meer dan vroeger slachtoffer van geweld door de toename van het aantal burgeroorlogen en ongeregelde, strijdende partijen? Welke rol spelen vrouwen in oorlogssituaties, welke bijdrage leveren zij aan zowel de gevechtsvoering als in het verzet en het voorkomen dan wel beëindigen van geweld, het bereiken van vrede en vrijheid?

Foto Mona van den Berg

Documentatie en literatuur ter voorbereiding op de conferentie
De oorlog heeft geen vrouwengezicht, Svetlana Alexievich, 1985, herzien in 2002
Sekse en oorlog, jaarboek voor Vrouwengeschiedenis 1995
101 vrouwen en de oorlog, Els Kloek (ea), 2016
Wapens van het verzet, Marjan Schwegman, 2016
Biografie Jacoba van Tongeren, Paul van Tongeren, 2015
Noodhospitaal de Tafelberg, Dagboek Anje van Maanen, 17-25 september 1944, 2015
De verbeelding van Marga Klompé, Perspectieven op de toekomst, Erik Borgman en Mirjam van Reisen (red.), 2012
Women’s leadership in peace building: Conflict, Community and Care, Edited by Mirjam van Reisen
Officier in Afghanistan, Esmeralda Kleinreesink, 2012
On Militairy Memoirs, proefschrift Esmeralda Kleinreesink, 2012
The silent grief of the Yezidi women en andere artikelen van Brenda Stoter
Kamerbrief Vrouwen, vrede en veiligheid, ministers Koenders en Ploumen, maart 2016
Fighting the Silence, documentaire film van Ilse van Velzen/Femke van Velzen, 2007
Dit is wat ik doe, fotograferen in tijden van liefde en oorlog, Lynsey Addario, 2015
Heldinnen in oorlogstijd geëerd, interview met Geert Corstens in De Gelderlander 28 augustus 2016