De 8e Conferentie Bridge to the Future vond plaats op vrijdagmiddag 20 september 2013  op een wel heel toepasselijke locatie, namelijk in Koninklijke Burgers’ Zoo te Arnhem.

Het thema Knagend Geweten volgde op het thema Compassie dat op de 7e conferentie centraal stond. Onze stichting onderschrijft de Charter for Compassion van Karen Armstrong met de boodschap van Confucius: “Behandel de ander zoals je zelf behandeld wilt worden.” Toetssteen voor knagend geweten.