Doe de ander niet aan wat je zelf niet zou willen ondergaan. Of meer positief geformuleerd: “Behandel de ander zoals je zelf behandeld wilt worden.” Dit principe van compassie ligt ten grondslag aan alle religieuze, ethische en spirituele tradities en heeft ook daarbuiten universele geldigheid. Confucius formuleerde de ‘gulden regel’ als eerste.

Compassie is niet los te zien van het mens-zijn. Compassie is het vermogen je in de ander in te leven. In onze samen-leving kunnen we per definitie niet zonder elkaar. De toegenomen verwevenheid en complexiteit van de samenleving versterkt de noodzaak van ‘inclusief denken’ (Boerwinkel,1966), van het besef dat de mensheid één gemeenschap vormt.

Literatuur ter voorbereiding op de conferentie
Compassie, Karen Armstrong, De Bezige Bij, 2011
Leven in verbinding, Irene van Lippe-Biesterfeld en Matthijs Schouten, uitgeverij Ankh-Hermes, april 2010
Binden, toespraken en lezingen, Job Cohen, uitgegeven door Bert Bakker, maart 2010
Inclusief denken, Een andere tijd vraagt een ander denken, Feitse Boerwinkel, uitgave Werkgroep 2000, Nederlands Uitgeverscentrum, 1966
Eigentijds idealisme, Een afrekening met het cynisme in Nederland, Gabriel van den Brink, Amsterdam University Press, 2012
Catechismus van de compassie, Christiane Berkvens-Stevelinck en Ad Alblas, uitgeverij Skandalon
Art meets science and spirituality in a changing economy, from competition to compassion, Louwrien Wijers, Academy Editions, 1996