Roep om vrijheid verdient steun van buiten

Uit uitzending P&W

De ontwikkelingen in landen als Tunesië, Egypte, Libië en Syrië volgen elkaar dit jaar in razend tempo op. Hoe reageert de internationale gemeenschap daarop?

Vanaf het begin van de omwentelingen in de Arabische wereld doen de media veelvuldig een beroep op de kennis van Petra Stienen die als mensenrechtendiplomaat in Egypte en Syrië werkzaam was. Zij vertolkt daarbij ook de stem van mensen die opkomen voor hun toekomst: “Jullie mogen ons nu niet in de steek laten, dit is onze roep om vrijheid.” Aldus een Egyptische vriend.

Petra Stienen kan voor haar inleiding op de conferentie volop putten uit de reeks actuele gebeurtenissen in de Arabische wereld.