Wat hebben de Verenigde Naties, die na de Tweede Wereldoorlog werden opgericht, ons gebracht? Het aantal brandhaarden en conflictgebieden is er wereldwijd niet minder op geworden. Wél dragen blauwhelmen op tal van plaatsen bij aan de stabiliteit.

Niet zelden vestigen overheden en meer nog burgers vooralsnog vergeefs hun hoop op hulp en steun van de VN. Hoe is het met onze verwachting? En nemen wij ons deel van de verantwoordelijkheid om die waar te maken?

Literatuur ter voorbereiding op de conferentie
In Negen plagen tegelijk, hoe overleven we de toekomst toont Joris Voorhoeve aan wat iedereen zelf kan ondernemen, wat Nederland kan bijdragen en hoe de Europese Unie en de VN grote vraagstukken kunnen aanpakken.

In Dromen van een Arabische lente beschrijft Petra Stienen hoe mensen in het Midden-Oosten denken over democratie, de islam, de positie van de vrouw en over een leven voorbij de dictatuur van de angst.