Generaal-majoor Mart de Kruif (1958) groeide op in Rheden, doorliep de KMA in Breda cum laude en is plaatsvervangend commandant Landstrijdkrachten. Vanaf 1 november 2008 was hij als ISAF-commandant een jaar lang de baas van alle NAVO-troepen in Zuid-Afghanistan, een troepenmacht van 40.000 man uit 16 landen.

In zijn jaar als bevelhebber heeft De Kruif zich vaak als een marathonloper gevoeld ‘met af en toe een kleine drinkpauze’. Het ‘ongelooflijke relativeringsvermogen’ van de Afghaanse bevolking heeft veel indruk gemaakt op de generaal. Maar hij is geschrokken van de enorme wreedheid van de Taliban tegen Afghaanse burgers. ”Die hardheid. Die gruwel. Ook tegen kinderen. Dat totale gebrek aan respect. Ik wist van tevoren dat het zo zou zijn, maar het maakt toch meer indruk dan ik had verwacht. Ik denk dat het tijd kost om alles wat ik heb meegemaakt te verwerken.” (Uit een interview in Parool 21 oktober 2009)

Uit de uitnodigingsbrief van Sophie Lambrechtsen aan generaal-majoor De Kruif: “Toekomstgericht herdenken: naast het gedenken van de doden, die de meesten van ons nu niet meer gekend hebben, willen we al deze gestorvenen in ere houden door het ‘Not in Vain’ te blijven waarmaken door bewustwording. Ook gezien recente ontwikkelingen in ons land lijkt bezinning op de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog met de dag urgenter. Het spreekt vanzelf dat alle recent gesneuvelde ‘nieuwe’ veteranen hierbij in onze gedachten betrokken zijn. Voor wie anders is deze conferentie opgezet – men mag niet ‘tevergeefs’ sterven.

Bewustwording is voor ons allen de grote opgave. Als burger moeten we ons van politieke verantwoordelijkheid bewust zijn, maar schuiven we Afghanistan graag ver van ons bed. Als militair ligt het misschien nog veel moeilijker. Er wordt niet meer gestreden voor Koningin en Vaderland. Ook is de manier van oorlog voeren ingewikkelder. Eenmaal gekozen hebbende voor het leger, hoe om te gaan met de eigen persoonlijke verantwoordelijkheid? Deze vraag grenst al aan het thema van de conferentie: Verwerking.”

Mart de Kruif sprak als bridgade-commandant bij de uitvaarten van Mark Schouwink en Dennis van Uhm, die in april 2008 in Uruzgan sneuvelden: “Waarom moeten Nederlandse soldaten in Afghanistan sneuvelen? Dat is een moeilijke maar terechte vraag en ik ga daar geen politiek correct antwoord op geven maar ik zal een citaat gebruiken van dominee Martin Luther King, een citaat dat hij begin jaren zestig uitsprak: Het kwade in deze wereld wint als het zijn gang kan gaan. Het kwade in deze wereld wint als het goede niets doet, thuis blijft, op de bank zit, een biertje drinkt en televisie kijkt …