Het thema van Bridge to the Future 2010 was Verwerking. Verwerking van oorlogservaringen is noodzakelijk om ruimte te scheppen voor stappen die herhaling in de toekomst moeten voorkomen. Het raakt zowel slachtoffers van oorlogen als militairen die aan oorlogshandelingen deelnemen en politici die hen naar het front sturen. En hiermee ieders persoonlijke verantwoordelijkheid.

Dit thema was mede een vervolg op Bridge to the Future 2009 waarin de presidenten van het Internationaal Strafhof en de Hoge Raad spraken over Einde aan Straffeloosheid. Daarbij kwam de vraag op: “Hoe dan verder na de rechtspraak?” Verwerking is hier essentieel.

De 5e conferentie en daarmee de eerste lustrumeditie, werd geopend door voormalig commissaris van de Koningin Jan Terlouw, die een van de inleiders was op de eerste conferentie in 2006.