Generaal-majoor Ton van Loon is voormalig commandant bij de ISAF-vredesmacht. Gedurende een half jaar, van november 2006 tot mei 2007, voerde hij het bevel over de NAVO-troepen in Zuid-Afghanistan. Onder de 11.000 militairen uit onder meer Canada en Engeland bevonden zich 1.500 Nederlanders.

“Er is buitengewoon veel te doen hier. Dat komt omdat moeilijk in kaart te brengen is wie de macht heeft en hoe de onderlinge relaties zijn. Aan de andere kant valt het ook mee omdat ik denk dat de grootste gevechten nu toch echt wel voorbij zijn en we ons kunnen gaan richten op het helpen van de Afghaanse regering met de wederopbouw.” Aldus Van Loon in een interview in die tijd.

Ton van Loon studeerde aanvankelijk rechten maar brak zijn studie in 1997 af en meldde zich aan bij de Koninklijke Militaire Academie. Hij was onder meer stafofficier van het Duits-Nederlandse legercorps in Duitsland en als commandant van het Korps Rijdende Artillerie (de Gele Rijders) was hij in 1998 een half jaar in Kosovo.