Eduard Nazarski is directeur van Amnesty International Nederland. Deze organisatie richt zich op het bevorderen van de naleving van de rechten van de mens en voert actie tegen ernstige schendingen van het recht op lichamelijke en geestelijke integriteit, de vrijheid van mening en meningsuiting en de vrijwaring van discriminatie.

De laatste jaren voerde Amnesty International onder meer campagne voor sluiting van Guantánamo Bay, tegen geweld tegen vrouwen en voor de totstandkoming van een wereldwijd wapenhandelverdrag. Dit jaar is er onder meer een campagne voor de bescherming van burgers in Congo, waar meer dan een miljoen burgers ontheemd zijn geraakt door gevechten.

Eduard Nazarski studeerde culturele antropologie en is sinds maart 2006 in dienst van Amnesty International. Daarvoor was hij directeur van Vluchtelingenwerk Nederland. Ook is hij voorzitter van de European Council on Refugees and Exiles (ECRE), een Europese koepel van zeventig vluchtelingenorganisaties in 28 landen.