Het thema van Bridge to the Future 2007 was Klimaatcrisis. Verwachten wij dat oorlog en vrede elkaar als altijd zullen blijven afwisselen in de toekomst? Of is het denkbaar dat er een geheel nieuwe tijd aanbreekt met volstrekt andere processen? Wat is in dit kader de betekenis van de klimaatveranderingen en de daarmee samenhangende problemen van schaarste en milieubelasting? Welke gevolgen heeft de klimaatproblematiek op vraagstukken van vrede en veiligheid?