Op vrijdagmiddag 16 september 2022 vindt de conferentie De Erfenis van Indië plaats. Dit jaar staat de jaarlijkse conferentie van Stichting Bridge to the Future in het teken van de omgang met ons koloniale verleden. In het bijzonder staat daarbij de oorlog om de onafhankelijkheid van Indonesië van 1945-1949 centraal.

Perspectieven op de gevolgen toen en nu
Het programma wordt georganiseerd in het jaar waarin het lijvige NIOD/KITLV/NIMH rapport over de dekolonisatieoorlog is verschenen. In de conferentie is aandacht voor de reacties op dit rapport. Daarbij staat de periode 1945-1949 centraal, bekeken vanuit Indonesisch en Nederlands perspectief, en de partijen die in de dekolonisatieoorlog een rol speelden. Ook is er aandacht voor de historische context van waaruit deze strijd ontstond. Met de sprekers en bezoekers kijken we naar het dekolonisatieproces na 1949 en naar wat dit vandaag de dag nog voor mensen betekent.

Programma en sprekers
Onder leiding van programmamaker Coen Verbraak gaan sprekers van verschillende generaties en achtergronden op dit onderwerp in. Cultuurhistoricus en schrijver David Van Reybrouck verzorgt een lezing naar aanleiding van zijn boek Revolusi. Indonesië en het ontstaan van de moderne wereld. Directeur van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie prof. dr. Ben Schoenmaker gaat in op de belangrijkste conclusies uit het NIOD/KITLV/NIMH rapport. Muzikant en filmmaker Amber Nefkens zorgt voor een muzikale omlijsting. Ze speelt een fragment uit haar multidisciplinaire voorstelling Het land van toen, waarin ze het verhaal van haar Indische oma vertelt.

Met een jongerenpanel bestaande uit Louisa Tumiwa, Hanneke Coolen-Colsters, Adrian Perkasa en Marvin Putuhena wordt het gesprek aangegaan over hoe kolonialisme ook vandaag de dag nog doorspeelt. Vanuit verschillende perspectieven (van Nederlanders, Indische Nederlanders, Molukkers, Indonesiërs) wordt gereflecteerd op de aandacht voor het onderwerp. In de dialoog komen de volgende vragen aan de orde: Vinden zij dat er ook nu nog veel aandacht voor dit onderwerp zou moeten zijn? Wat vinden zij dat Nederland zou moeten doen, bijvoorbeeld meer de dialoog aangaan, verbeterde educatie, etc.? Is kolonialisme iets van het verleden? Welke vormen neemt het tegenwoordig aan? 

Historicus Hans van den Akker zal voorafgaand aan het jongerenpanel kort vertellen over het educatieve project Glitch, dat gericht is op samenwerking tussen Indonesische en Nederlandse scholen. Centraal staat de discussie over geschiedenis en verschillende perspectieven.

Meer informatie over alle sprekers vindt u op deze pagina.