Op vrijdag 16 september 2022 organiseert Stichting Bridge to the Future de conferentie De erfenis van Indië. Hoe om te gaan met ons koloniale verleden? De verwerking van het koloniale verleden en de gevolgen van kolonialisme vormen onderwerp van een breed maatschappelijk gevoerd debat. Miljoenen mensen zijn direct geraakt door de koloniale periode in het huidige Indonesië; Nederlanders, Indonesiërs, Molukkers en Indische Nederlanders en alle etnische subgroepen binnen deze bevolkingsgroepen.* Nadat begin 2022 de resultaten van het rapport Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950 werden gepresenteerd, is het publieke debat over deze donkere bladzijdes in onze geschiedenis geïntensiveerd.

Op de conferentie De erfenis van Indië zal er aandacht zijn voor de morele dilemma’s van zowel toen als nu. We willen ruimte geven aan de beleving van betrokkenen, vanuit verschillende bevolkingsgroepen en generaties, en zo een veelstemmig debat mogelijk maken.

Arnhem en de relatie tussen Nederland en Indonesië

Gelderland, en de omgeving van Arnhem in het bijzonder, neemt een bijzondere positie in wat betreft de relatie tussen Nederland en Indonesië. Vanaf de 19e eeuw vestigden zich hier veel mensen met een Indisch verleden. Arnhem was na Den Haag en Apeldoorn de belangrijkste vestigingsplaats van mensen uit de Oost.

De conferentie De Erfenis van Indië. Hoe om te gaan met ons koloniale verleden? vindt plaats in Musis Arnhem en is vrij toegankelijk. Daarnaast zal de conferentie ook via een livestream online te volgen zijn.

* Stichting Bridge to the Future is zich ervan bewust dat naamgeving om groepen mensen aan te duiden die etnisch en cultureel van elkaar verschillen, gevoelig kan liggen. Dit soort naamgeving en het gevoel dat groepen mensen of individuen daarbij kunnen hebben, is ook aan verandering onderhevig. In de ene periode kan het voorkomen dat een bepaalde term een groep mensen als minderwaardig bestempelt, waar het een andere periode als geuzennaam wordt omarmd. Ons doel zowel tijdens de conferentie als in de communicatie eraan voorafgaand, is welbewust omgaan met terminologie en elkaars gevoeligheden hierin respecteren, maar ook accepteren dat we allen beperkingen vinden in het ons uitdrukken in taal.