Sophie Lamrechtsen - ter Horst beschermvrouw
Sophie Lambrechtsen – ter Horst beschermvrouw

Sophie Lambrechtsen – ter Horst nam in 2001 het initiatief tot oprichting van de Stichting War Requiem – Bridge to the Future en was de eerste voorzitter van het bestuur. In 2009 heeft zij het voorzitterschap overgedragen maar bleef actief als lid van het bestuur. Per 1 februari 2015 heeft zij haar bestuurslidmaatschap beëindigd.

Het bestuur heeft haar op die datum benoemd tot beschermvrouw van de stichting en daarmee van de Bridge to the Future gedachte, die bij de 50e herdenking is geïntroduceerd en haar inspiratiebron was voor het vorm en inhoud geven aan het toekomstgericht herdenken.

(Foto: uitreiking Koninklijke Onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau tijdens de Conferentie Bridge to the Future 2014)

In 2009 zond Omroep Gelderland de documentaire ‘Vrede, eerst geloven dan zien’, over Sophie Lambrechtsen uit.

Bestuur Stichting War Requiem – Bridge to the Future 

Van links naar rechts, staand:

 • Bertjan Verbeek, hoogleraar Internationale Betrekkingen Radboud Universiteit
 • Geert Corstens, voormalig president van de Hoge Raad der Nederlanden, voorzitter
 • Henk Danser, voormalig directievoorzitter Rabobank Arnhem en Omstreken,
  penningmeester
 • Bob Roelofs, griffier Provinciale Staten Gelderland, bestuurslid tot 20-11-2015
 • generaal arts Johan de Graaf, Commandant Defensie Gezondheids Organisatie

en zittend:

 • Mirjam Westen, conservator Hedendaagse Kunst Museum Arnhem, secretaris
 • Dick van der Meer, zelfstandig interimmanager en adviseur, bestuurslid tot 1-7-2016, nu programma coördinator

Team Bridge to the Future

Het bestuur en de programmacoördinator worden ondersteund door een team vrijwilligers.
Op de foto van links naar rechts:

 • Mark Budel, onderwijs coördinator
 • Monica van Uffelen, communicatie tot 01-07-2017
 • Ingrid de Vos, communicatie
 • Otto Hulst, secretariële ondersteuning
 • Hilde van der Pluijm, event coördinator
 • Dick van der Meer, programma coördinator

Doneren
Wilt u onze activiteiten steunen? Maak dan een financiële bijdrage over op NL07 RABO 0312 9873 07 t.n.v. Stichting War Requiem of doneer via het donatieformulier.

Stichting en ANBI-informatie
De Stichting War Requiem – Bridge to the Future is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 09120970 en het RSIN nummer is 810165028.

Jaarverslagen
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2014

Contact
De Stichting War Requiem – Bridge to the Future is gevestigd op Nassaulaan 39, 6861 DA te Oosterbeek (postadres). Voor telefonisch contact kunt u bellen naar: 06 54 37 22 05.