Ben Schoenmaker, spreker conferentie De Erfenis van Indië

Prof. dr. B. (Ben) Schoenmaker is onze tweede spreker op de conferentie De Erfenis van Indië. Op 17 februari 2022 werd het onderzoeksrapport ‘Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950’ gepresenteerd. Ben Schoenmaker gaf (mede) leiding aan dit onderzoeksproject, dat werd uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse regering.

Ben Schoenmaker zal in zijn voordracht ingaan op de belangrijkste conclusies van het door het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (ITLV), het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) en het Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (NIOD) uitgevoerde onderzoek. Hij zal deze plaatsen in de context van de belangrijkste politieke en militaire ontwikkelingen tussen 1945 en 1949. Verder zal hij een reflectie geven op de reacties en commentaren die sinds 17 februari op het onderzoek zijn geleverd. Ten slotte gaat hij in gesprek met cultuurhistoricus en schrijver van het boek Revolusi, David van Reybrouck.

Prof. dr. B. (Ben) Schoenmaker (1961) studeerde geschiedenis aan de Universiteit Leiden waar hij in 1987 afstudeerde. Vanaf 1988 is hij werkzaam voor het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) in Den Haag, vanaf 2017 in de hoedanigheid van directeur van het instituut. Hij is gespecialiseerd in de 19e en 20e eeuwse militaire geschiedenis van Nederland. Hij heeft zich vooral verdiept in de relatie tussen maatschappij en krijgsmacht, zoals onder meer tot uitdrukking komt in zijn in 2009 verschenen proefschrift Burgerzin en soldatengeest. De relatie tussen volk, leger en vloot 1832-1914.

Andere onderzoeksterreinen van hem zijn de Tweede Wereldoorlog, en dan met name de strijd op Nederlands grondgebied 1944-1945, en de geschiedenis van vredesoperaties van de Verenigde Naties. Daarnaast is hij bijzonder hoogleraar militaire geschiedenis vanaf het napoleontische tijdperk tot heden aan de Universiteit Leiden.

Kijk hier naar de presentatie van het onderzoeksrapport: https://youtu.be/C_UWF_syT6o